จะบอกว่าปลาเยอะมากๆ .. บรรยากาศที่เกาะหวาย เงียบสงบ นั่กท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เห็นดำพุดดำวาย ดูปลา กันอย่างส… Read More